BandWidth Metar (BWM)
Speed Test


 iStripper


 Buzdo - polazna stranica  BWM - Speed MAYDATA-KNOX
 Buzdo - polazna stranica


Brzina veze prema ovom sjedištu mjeri se prema poslužitelju s Linux OS (cPanel programska potpora kao sučelje prema korisniku), koji je u sastavu It Soft d.o.o. - HRVATSKE firme koja nudi u najam poslužitelje u svojim data-centrima kojima je osnova data-centar MAYDATA-KNOX na lokaciji u Jastrebarskom. Datacentri su međusobno povezani u prsten vrlo velike protočnosti i velike brzine pristupa prema Internetu.
Brzina pristupa korisnika poslužitelju ne ovisi o njima već prvenstveno ovisi o ugovorenom propusnom opsegu korisnika s njegovim domaćim ISP-om i propusnoj moći samog ISP-a prema Internetu, a raspoloživi kapacitet i osobitosti poslužitelja ovise o zakupljenim resursima. Test brzine prema MAYDATA-KNOX poslužiteljskom centru posredstvom ISP-a A1 obavlja se pomoću programske potpore firme Ookla. PC računalo autora ovih stranica žično je povezano preko mrežne kartice s usmjernikom Fritz!Box 6660 i ostvaruje se brzina komunikacije prema ISP-u približna deklariranoj (1000 Mbps / 100 Mbps). Bežična komunikacija ne može ostvariti brzine kao žična. Preko nekog drugoga ISP-a rezultati mogu biti drugačiji. Rezultate mjerenja prikazuje naredna slika.


 Rezultat mjerenja

Rezultate mjerenja treba tumačiti na slijedeći način:

  • Ping - Packet Inter-Network Groper; osnovni Internetski program koji omogućuje korisniku da testira i provjeri postoji li određena odredišna IP adresa, te može li prihvatiti zahtjeve komunikacije prema odredištu i koliko brzo će odredište odgovoriti. Akronim je izmišljen prema izrazu podmorničara za zvuk vraćenog sonarnog impulsa. Igrači smatraju da je odziv ispod 50 ms prihvatljiv. Može se usporediti s vremenom potrebnim jednom vozilu da prenese testni paket-podatak do odredišta i vrati se s odgovorom.

  • Jitter - Varijacije u vremenskom kašnjenju signala dok se prenosi putem mrežne veze. Varijacije ispod 30 ms su prihvatljive. Može se usporediti s kolonom vozila koja prenosi pakete nekog podatka te neprestanim mijenjanjem razmaka između vozila u koloni, a svako vozilo prenosi jedan od ukupno potrebnih paketa za cijeli podatak. Srazmjerno veličini podatka je i broj vozila (paketa) u koloni.

  • Download - Brzina preuzimanja odnosi se na brzinu kojom Internetska veza može dohvatiti pakete nekog podatka s Internetske mreže. Ovisi o kvaliteti veze između ISP-a i korisnika, te sposobnosti usmjerenika ISP-a glede povezanosti s Internet mrežom. Paketi se sastavljaju prilikom prihvata i krajnji rezultat po prijemu svih paketa je neka slika, video ili neka druga vrsta podatka (poruke).

  • Upload - Brzina slanja paketa nekog podatka prema Internetskoj mreži. Većina ISP-a usredotočuje se na brzinu preuzimanja u odnosu na brzinu slanja jer većina mrežnih aktivnosti zahtijeva veću propusnost za preuzimanje nego propusnost za slanje paketa podatka. Za video konferencije ovakav odnos nije dobar.


 Lovense

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatika " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://www.buzdo.com/1bwm/index.html>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost