BandWidth Metar (BWM) - Speed Test

 Buzdo - polazna stranica
Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.
 Buzdo - polazna stranica


Brzina veze prema ovom sjedištu mjeri se prema poslužitelju s Linux OS (cPanel programska potpora za sučelje prema korisniku), koji je fizički u sastavu SoftLayer Technologies, Inc. i nudi u najam poslužitelje u centrima (datacentar) na lokacijama SAD: Dalas, Seattle i Washington DC, ili u nekom pod-čvorištu kojih ima i van SAD. Datacentri su međusobno povezani u prsten protočnosti 20 Gbps. Brzina pristupa korisnika poslužitelju prvenstveno ovisi o ugovorenom propusnom opsegu korisnika s njegovim domaćim ISP-om i propusnoj moći samog ISP-a prema Internetu, a raspoloživi kapacitet poslužitelja ovisi o zakupljenim resursima. Osim testera brzine u navedenom primjeru rasploživi su njihovi testeri brzine u važnijim čvorištima.